Käyttöehdot

Copyright © 2009 Auto Jy-Ti. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jäljempänä käytetään termiä yritys tarkoittamaan Auto Jy-Ti:tä.

Sivuston kuvat: © Auto Jy-Ti

 

Internet-palvelut:

Yleiset ehdot

Lue nämä ehdot huolellisesti ennen kuin käytät www-palveluamme.

Näiden palvelujen sisällön omistaa www-palvelut ovat Copyright © Auto Jy-Ti. Kaikki oikeudet pidätetään kaikkialla maailmassa.

Auto Jy-Ti:llä on kaikki oikeudet Auto Jy-Ti-logoon.

 

1. Yleistä

Www-palveluilla tarkoitetaan tässä dokumentissa kaikkia Internetissä käytettäviä ratkaisuja, joiden omistaja on yritys. Palveluja ovat esimerkiksi www-sivut, lomakkeet, sovellukset ja ohjelmakoodit, sekä kaikki muut sellaiset toiminnot jotka liittyvät kiinteästi www-sivuihin.

Yritys myöntää www-palvelujen käyttäjälle oikeuden käyttää palvelua vain sillä edellytyksellä, että käyttäjä hyväksyy seuraavat ehdot.

Joissakin yksittäisissä www-palvelujen dokumenteissa tai palveluissa saattaa olla maininta erityisistä niitä koskevista lisäehdoista.

 

2. Yrityksen oikeudet ja vastuu

Www-palvelut tarjotaan sellaisena kuin ne ovat. Palvelujen virheettömyyden, luotettavuuden tai sisällön suhteen ei anneta minkäänlaista nimenomaista tai epäsuoraa takuuta. Yritys ei takaa sitä, että sen palveluissa tai niitä välittävällä palvelimella ei ole viruksia tai muita haitallisia komponentteja.

Www-palvelut saattavat sisältää teknisiä epätarkkuuksia tai typografisia virheitä.

Yritys voi vapaasti tehdä muutoksia tai lisäyksiä, ja Yrityksellä on oikeus muuttaa palveluja tai estää niihin pääsy milloin vain.

Yritys ei vastaa millään tavalla suorista, satunnaisista, välillisistä, epäsuorista, toissijaisista, erityisistä tai rangaistukseen johtavista vahingoista, menetyksistä, kustannuksista tai menetetyistä voitoista, jotka liittyvät siihen, että www-palveluja tai jotakin niihin linkitettyä kohdetta selaillaan tai siihen, että näiden palvelujen sisältöä ei pysty käyttämään, tai palvelujen käyttämiseen tai käytön yrittämiseen tai siihen, että käytössä tai välityksessä on vikaa, keskeytys, puute, virhe tai viive tai siihen, että on virus tai linja- tai järjestelmävirhe.

 

3. Käyttäjän oikeudet ja vastuu

Kaikenlainen www-palvelujen sisällön jäljentäminen ja muokkaaminen; kopiointi; siirtäminen, jakelu tai tallentaminen on sallittu vain yritykseltä etukäteen saadulla kirjallisella luvalla. Yritys sallii kuitenkin näiden palvelujen osittaisen tallentamisen tietokoneelle tai kopioiden tulostamisen ainoastaan omaan henkilökohtaiseen käyttöön edellyttäen aina, että yrityksen mainetta tai liiketoimintaa ei vahingoiteta.

Näissä palveluissa annettua tietoa ei saa muuttaa ilman yrityksen virallisen edustajan kirjallista lupaa.

Kaikki liikenne näillä Internetsivuilla kirjautuu lokiin.

Lokin tarkoitus on tuottaa informaatiota:
- palveluiden käyttömääristä
- mitä palveluita on/ei ole käytetty
- milloin palveluita on käytetty
- käyttäjien maantieteellisestä jakaumasta
- käytetystä IT-tekniikasta
- virhetilanteista.
- käyttäjien henkilökohtaisia tietoja ei kerätä.
- lippuvarauksia tehdessä nimi ja puhelinumero talletetaan.

 

4. Laki ja oikeuspaikka

Ongelmatilanteet pyritään ensisijaisesti ratkaisemaan keskinäisillä neuvotteluilla. Mikäli ratkaisua ei löydy, riitaisuudet tullaan ratkaisemaan Suomen lain mukaisesti yrityksen kotipaikkakunnan käräjäoikeudessa.

 

Mikäli Sinulla on huomautettavaa tai kysymyksiä, jotka koskevat näitä palveluja, ota yhteyttä webmasteriin.

 

© Auto Jy-Ti 2019 Designed: Template World & ZoneD  Valid CSS 2.1!  Valid XHTML!